2013. január 28., hétfő

Mscraps 3rd Birthday and a new kit


Mscraps is already 3years...wow...I think it is very good because so many scrapstores closed recently...
So...come on and play with Mscraps Designers and CT girls for some fantastic prizes. Some designers created fantastic party bags for you only 3€...yes, only 3€ but I think all grab bag contains so much more :)

Az Mscraps már 3 éves...wow...ez nagy dolog, tekintve hogy manapság hány nagy bolt végleg bezárt...
Szóval...gyertek és játsszatok az Mscraps tervezőivel és CT csapatával szuper nyereményekért. Néhány tervező készített szuperjó Grab Bag-et is ami most 3€...igen, csak 3€, de sokkal többet tartalmaz...:)


I'm also created a new kit for this occassion...I really really love it now...I have been long time planned to create this...
It's a little bit girly but my CT girls shown that you can use it for boyish LO's too...:)
So here is my Think Pink digital kit. This kit contains a 8 pieces journal card set, a 14 pieces paper set and a 57 elements set...
And it's only 3€ from 28th january to 3rd february only at Mscraps...

Én is csináltam egy új készletet erre az alkalomra...és nagyon nagyon imádom most...már régóta terveztem, hogy csinálok egy ilyen készletet....
Egy "kicsit" lányos, de a CT lányai megmutatták, hogy fiús oldalakhoz is szuperül használható...:)
Szóval itt a Think Pink. A készlet 8 kártyát, 14 papírt és 57 elemet tartalmaz...
És január 28-tól február 3-ig csak 3€ kizárólag az Mscrapsnél...


And my Dream Team's LOs

Az álomcsapatom oldalai


And I changed my Facebook Fan freebie, you can find a little add-on freebie from my new kit. Just like my page and grab it...:) And a quick game...leave here or at Facebook a comment and tuesday evening I'll choose a lucky winner who win my new kit.

Lecserélte a Facebook oldalamon a freebiet, ami most egy kis add-on az új készletemből. Csak egy like és máris letöltheted...:) És egy gyors játék....hagyj itt vagy a Facebookon egy kommentet és kedden este sorsolok egy szerencsés nyertest, aki megnyeri az új készletemet.

Good luck for everyone and Happy Scrappin'!

Sok szerencsét mindenkinek és jó alkotást!

2013. január 6., vasárnap

New Year and a New Project!


This is 2013...it's incredible how to fly the years...
The end of the year was a little bit of chaos in my life but here is a new year, new beginning...:)

And yes, I have a new beginning. Me and beedee began a huge project.
This is Project 52. I think I have not enough time alone for this whole year project and beedee think the same...so we make an all year collab-collection.

Every months we will release an elements pack, a papers pack, a journal card pack and 5 other little package which will available separately and all in one (per designer)...we will creating every months in a different color palette but the style will be similar. And of course we will creating weekly templates alternately beedee and me.

Here is the January pack. It contains an element pack with 35 elements, a papers pack with 20 papers, a 8 pieces Journal card set and a 25 pieces word art/label set from me, and a frame set with 6 pieces, a label/tag pack with 16 label, a date pack with numbers 1-31, days and months in two colors and week 1 template from beedee. The products are available in our two stores at Mscraps and Scrap Art Studio too.

I hope so many will joining to this year's weekly project.

2013 van...hihetetlen, hogy repülnek az évek...
Az év végén kisebbfajta káosz volt az életem, de itt az új év, új kezdet...:)

És igen, elkezdtem valami újat. beedeevel hatalmas projektbe fogtunk.
Ez a projekt 52. Szerintem egyedül nem lenne időm erre az egész éves projektre és beedee is hasonlóan gondolja...így csinálunk egy egész éves kollab-kollekciót.

Minden hónapban megjelenik egy elem készlet, egy papír készlet, kártyák és 5 egyéb kis csomagocska, és elérhetőek lesznek külön külön és egyben is (tervezőnként)...minden hónapban más-más színpaletta alapján készülnek majd, de a stílus hasonló lesz. És természetesen hetente hozunk templateket is felváltva beedee és én.

Itt a januári csomag. Tartalmaz egy elem készletet 35 elemmel, egy papír készletet 20 papírral, egy 8 db-os kártya szettet és egy 25 db-os word art/cimke szett tőlem és egy keret készlet 6 kerettel, egy cimke készlet 16 cimkével, egy dátum csomag számokkal 1-31-ig, hónapokkal és a hét napjaival két színben és az első heti templattel beedeetől. A készletek elérhetőek mindkét boltunkban az Mscrapsnél és a Scrap Art Studionál is.

Remélem sokan csatlakoznak ehhez az egész éves projekthez.

Bobita stores

beedee stores
Both CT girls super LO's...
A 2 CT lányainak szuper alkotásai...


And I'd like to show you a wonderful LO from one of my customer.
Thank you that you share this with me :)

És szeretnék megmutatni egy  gyönyörű oldalt, amit az egyik vásárlóm küldött. Köszönöm, hogy megosztottad velem :)Have a nice day/evening for everyone and Happy Scrappin'!

Szép napot/estét mindenkinek és jó alkotást!