2012. december 24., hétfő

Merry Christmas!


Christmas Freebie - 24th part

Today is CHRISTMAS...:) The christmas tree is ready...we are waiting to our daughter will wake up soon and we will starting to eat the christmas dinner :) Our freebies comes to the end, this is the last part and you can find it at Giny's blog. We hope you like our christmas gift. We wish you and your family a Very Merry Christmas!

Karácsony van ...:) A karácsonyfa áll...már csak várjuk, hogy a lánykánk felébredjen és elkezdhessük a karácsonyi vacsit :) A freebienk a végéhez ért, ez az utolsó rész és Giny blogjában található. Reméljük tetszett a karácsonyi ajándékunk. Kívánunk nektek és a családotoknak Nagyon Boldog Karácsonyt!


And a song...
És egy dal...Christmas Freebie - 23rd part

Only one day left...but here is a new freebie part from beedee...

Már csak egy nap....de itt egy újabb rész beedeetől...And a song...
És a dal...


2012. december 22., szombat

Christmas Freebie - 22nd part

Today is 22nd december...only 2 days...I'm so excited...:)
Today's part is not so christmassy but these two things are my favourites...craftpaper and stitches...I really love to use them on my scrapbook pages..:) I hope you love too...Just click on image...

Ma December 22-e van....már csak 2 nap...úgy izgulok...:)
A mai rész nem kimondottan karácsonyi, de ez a két dolog a kedvencem...kartonpapír és varrás...nagyon szeretem  őket használni a scrapoldalakon...:) Remélem ti is szeretitek...csak klikk a képre...


And this is my most favourite christmas song...I think this is soooo beautiful...
És itt a legkedvencebb karácsonyi dalom...gyönyörűűűűűűűű...Christmas Freebie - 21st part

Wow...we are living...wasn't the end of the world...so we are continue with Giny's part...

Wow...élünk...nem lett világvége...úgyogy folytatjuk Giny részével...And again a beautiful song...

És megint egy gyönyörű dal...


Christmas Freebie - 20th part

This day is beedee's day...and her part is at her blog...

Ez a nap beedee napja és a része a blogjában található...
Today's song...
A mai dal...


Christmas Freebie - 19th part

I'm late...so sorry...here is the 19th part...just click on image!

Késtem...nagyon sajnálom...itt a 19. rész...csak klipp a képre!and a song...
és egy dal...


2012. december 21., péntek

Christmas Freebie - 18th part

You can find this part at Giny...

Ezt a részt Ginynél találjátok...And a song...I don't see this show but I really like this song in this version...:)

És a dal...nem nézem a műsort de nagyon tetszik ez a dal ebben a feldolgozásban...:)


Christmas Freebie - 17th part

The 17th part at beedee's blog...download it!

A 17. rész beedee blogjában található...töltsétek!


And a song

És a dal
2012. december 16., vasárnap

Christmas Freebie - 16th part

Today is my day...here is a new part for you. Click on image to download.

A mai az én napom...itt az újabb rész számotokra. Csak klikk a képre a letöltéshez.And a favourite christmas song...

És egy kedvenc karácsonyi dal...


2012. december 15., szombat

Christmas Freebie - 15th part

A new day and a new part...I hope my (and yours) day will be good...I have to work 3 full day...:P
So, today's part is at Giny's blog. 

Új nap és új rész...remélem jó napom lesz (és nektek is)...3 egész napot kell most egyben dolgoznom (3X 13 óra...huh)...:P
Szóval a mai részt Giny blogjában találjátok. And a beautiful song...

És egy gyönyörű dal...

2012. december 14., péntek

Christmas Freebie - 14th part

Today's freebie will be at beedee's blog ...

A mai freebie beedee blogján található...And here is a song.

És itt egy dal.


Christmas Freebie - 13th part

I'm so sorry that I'm late with my parts...but here is the 13th...enjoy it! Just click on image.

Elnézést, hogy kések a részeimmel, de itt a 13. Csak katt a képre.and a song...
és a dal...


2012. december 12., szerda

Christmas Freebie - 12th part

We are in halftime...and today's part is at Giny's blog...wow...we have only 12 days 'til the Christmas (in Hungary we are celebrate the Chrytmas at 24th evening...here not Santa coming , we are waiting for little Jesus) ...It's so excited...:)

Már félidőnél vagyunk..és a mai napot Giny blogjában találjátok...wow...már csak 12 nap karácsonyig...olyan izgi ...:)


And the today's song...it's eternal classic :)

És a mai szám...örök  klasszikus :)
2012. december 11., kedd

Christmas Freebie - 11th part

Time is flying and here is the 11th part which you can find at beedee's blog...

Az idő repül és itt a 11. rész amit beedee blogjában találhattok...This is one of my favourite songs...
Ez az egyik kedvencem...


Christmas Freebie - 10th part

Here is my next part for you. I don't know how can I buy every gift for my family...I have no time but I really love the Christmas...I'm so sad because I have not enough time for everything in this year...but I'm so happy because you like our freebies...:) And thanks for the downloads :) Just click on image and grab this part...

Itt a következő részem számotokra. Fogalmam sincs, hogyan fogok minden ajándékot megvenni a családomnak...nincs semmi időm pedig imádom a karácsonyt...nagyon szomorú vagyok, amiért nincs elég időm idén...viszont boldog vagyok, mert tetszik nektek a frebienk...:) Köszönjük hogy letöltitek :) Csak klikk a képre a letöltésért...


And the song...few years ago I found these fantastic girls...I like the celtic culture and I really like this style of music...

És a dal...néhány évvel ezelőtt akadtam ezekre a fantasztikus lányokra...nagyon szeretem a kelta kultúrát és ezt a stílusú zenét...

 

Christmas Freebie - 9th part

This part is at Giny's blog...grab it and enjoy! 

Ezt a részt Giny blogjában található...szerezzétek meg!And a very soft and beautiful song...
És egy igazán lágy és csodaszép dal...


Christmas Freebie - 8th part

I know, I know...I'm late...but I'm a zombie now...sorry...the 8th part is at beedee's blog...grab it :)

Tudom, tudom...késtem...de éppen egy zombi vagyok...bocsi...a 8. részt beedee blogján találjátok :)


And the video...I like the film Grinch...and this is a very beautiful song...I think...
És a videó...nagyon szeretem a Grincs c. filmet...és ez egy nagyon szép dal...szerintem...2012. december 8., szombat

Did I mention the big news?


In this huge Christmas freebie fever I forget to post my big news in my blog...but I'm so happy...
I have a new Scraphome at....MSCRAPS!!!
I opened my store at 30th november and I really love this fantastic team, and I can meet here some exZZS designers and CT girls...:)
So...you can buy even at weekend my products 30% off at Mscraps and I have a brand new kit, Crystal Rain.

Ebben a nagy Karácsonyi Freebie lázban elfelejtettem leírni ide a nagy híremet...pedig nagyon boldog vagyok tőle...az új Scrapotthonom az...MSCRAPS!!!
November 30-án megnyitottam a boltomat és nagyon szeretem a csapatot, és találkoztam sok ex ZZS tervezővel és CT lányzóval...:)
Szóval...még ezen a hétvégén minden termékem 30% kedvezménnyel kapható az Mscrapsnél és van egy új készletem is, Crystal Rain.


I tried to create a christmassy and non-christmassy kit ....and this is my new collection. It's including 74 elements, 18 papers, 1 alpha with upper case and lower case letters, numbers and punctuations and a 5 pieces overlay set.
You can buy these either separately or all in one only at Mscraps.

Próbáltam egy karácsonyi-nemkarácsonyi készletet csinálni...és ez lett az új kollekcióm. 74 elemet, 18 papírt, 1 alphát nagybetűvel, kisbetűvel, számokkal és írásjelekkel, valamint egy 5 db-os overlay szettet tartalmaz.
Megvásárolhatók külön-külön és egyben is kizárólag az Mscrapsnél.


And my fantastic team created these gorgeous pages with the kit.
A szuperséges csapatom ezeket a csodás oldalakat készítette a készlettel.

Christmas Freebie - 7th Day

I'm so sorry but I was very busy and I forget to timing my blogpost...but I hope you like this late mini part :)
Just click on image and grab it!

Elnézést, de nagyon el voltam havazva és elfelejtettem beidőzíteni a bejegyzést...de remélem tetszik ez a késői mini rész :)
Csak klikk a képre a letöltéshez!And a song...I'm really like this film...it's so funny...:)
És a dal...szeretem nagyon ezt a filmet, olyan vicces...:)
Christmas Freebie - 6th Day

I know, this was yesterday...but...you can find at Giny's blog the 6th part...:)
Just click on image...

Tudom, ez tegnap volt...de...Giny blogján megtalálható a 6. rész...:)
Csak klikk a képre...And today's (yesterday's) Christmas song:
És a mai (tegnapi) karácsonyi zene:


2012. december 6., csütörtök

CFA - avagy Golya kielemez minket

Történt ugyanis, hogy játékot hirdetett Golya, amire én nagy lendülettel jelentkeztem is. Tök izgis volt, kaptunk egy színpalettát meg sok-sok feladatot, minden napra egyet, amit a leírása alapján kellett elkészíteni. Na, nem tutorialokat kaptunk, hanem többnyire asszociációs feladatokat. Az aktuális érzések, hangulatok alapján kellett elkészíteni a kis készletkét. Persze lemaradtam, mint a borravaló, de a végén azért tartottam annyira a szabályt, hogy nem néztem meg előre, ami lemaradt...illetve egyet kihagytam...mivel nem tudom, milyen elemet utálok vagy használok keveset...az a nagyfotó talán, de azt nem tehetem bele egy készletbe :P Egy dologra már korábban is rájöttem, de most csak megerősíthetem magam...totál fakó vagyok :P Valamiért képtelen vagyok élénk színeket használni, de hogy mi lehet a bajom, fogalmam sincs?! Hogy elégedett vagyok-e a végével? Nos...elemenként igen...összességében...totális káosz...lehet azért, mert most ilyen is az életem egy kicsit. Nemrég kezdtem újra dolgozni, és eléggé zavar van még az agyamban. Na, már én is elemezgetem magam...:P Inkább meghagyom Golyának. A játék részleteit egyébként megtalálhatjátok Golya blogján illetve az elkészült készletek listáját is.
Ez lenne az enyém. Tudom, elég rémes a previm, de nekem az a legrémesebb része az egésznek...de igyekszem fejlődni...bár ebből a káoszból, ha valaki szebbet csinál...:)Szép napot mindenkinek! :)

2012. december 5., szerda

Christmas Freebie - 5th day

Sorry, I'm so late...but we a 5th part which you can find at beedee's blog today. Just click on image and grab it!

Elnézést a késésért...itt az 5. rész is melyet ma beedee blogjáról gyűjthettek be. Csak klikk a képre és máris a tiétek lehet!And todays christmas song...because he is coming tonight in Hungary :)
És a mai karácsonyi szám...mert ma éjjel érkezik itt Magyarországon :)2012. december 4., kedd

Christmas Freebie - 4th Day


Good Morning (or Day) for everyone!
I'm so cold today's morning...and I'm so tired...the Christmas season in my job is not easy...lot of impatient and shouting people who have no regards for others...I hope I will having  a better day than yesterday. But...here is the 4th day and here is my new part. Just click on image. I hope you have a better day with it...and of course I have a Christmas song...:) Have a nice day!

Jó Reggelt (vagy Napot) mindenkinek!
Ma reggel nagyon fázom...és fáradt vagyok...a karácsonyi időszak nem túl egyszerű a munkahelyemen...sok a türelmetlen és kiabáló ember akik senkire nincsenek tekintettel...Remélem ma jobb napom lesz, mint tegnap volt.
De...itt a 4. nap és itt az újabb részem. Csak klikk a  képre. Remélem jobb napotok lesz tőle...és természetesen van Karácsonyi dal is...:) Szép napot!


2012. december 3., hétfő

Christmas Freebie - 3rd day

Today is 3rd December...I'm with my hubby about 9 and half years today :) It's a long time, because I'm 26 :) And - of course- we have another freebie part for you. I think you don't visited even at Giny's blog... During the day you will surely find the gift at her blog. Just click on image...:)

Ma van december 3-a...ma vagyunk 9,5 éve együtt a férjemmel :) Ez jó hosszú idő, tekintve hogy 26 éves vagyok :) És természetesen mára is van freebie számotokra. Szerintem Giny blogján még nem jártatok....a mai nap folyamán nála biztosan megtaláljátok majd. Csak klikk a képre...:)And the today's christmas song...I was yesterday in a Christmas party at my workplace, so I'm a little tired...but I have to work today...so here is a song from one of my favourite movies, Actually Love...I hope your day will be happy with this song :) I'm like a radio presenter :)

És a mai karácsonyi zene...Tegnap céges karácsonyon voltam és kicsit fáradt vagyok...de dolgoznom kell...szóval itt ez a dal az egyik kedvenc filmemből, Igazából Szerelem...Remélem szép napotok lesz ezzel a dallal :) Olyan vagyok mint egy rádiós :)


2012. december 2., vasárnap

Christmas freebie 2nd day

Here is the second gift for you. You can find it at beedee's blog. She was very busy today but here is her part :)
We hope you like it.
Just click to the picture.

Itt a második ajándék. Ezt most beedee blogján találjátok meg. Nagyon elfoglalt volt ma, de itt a része.
Reméljük tetszik nektek.
Csak klikk a képre.


and here is an another christmas song :)
és itt egy újabb karácsonyi dal :)2012. december 1., szombat

Christmas Freebie - 1st Day


This is the best time of the year...I love this period. I'm a Christmas fan and I'm waiting it through all year. Last year me and beedesign created a little freebie for christmas. And I wanted to create again in this year. But a little bit different way. When I was a child I loved the Christmas Calendars (because I loved the chocolate)...and I thought, I create a Christmas Calendar Freebie for you. But it is a huge project , so I created it with two fantastic hungarian designers, beedesign and Giny Scrap Designs
You can find for every day a little pack at one blog (me, beedee or Giny) and the last day will 24 December. If you will download all part you can get a fantastic and huge kit. 
I'm the first part. Just click on image and grab this. We hope you will like these little parts and we will see some pages with our collab.

Ez a legjobb időszak az évben...nagyon szeretem. Nagy karácsony fan vagyok, egész évben ezt várom. Tavaly készítettem beedeevel egy kis karácsonyi freebiet nektek. Szerettem volna idén is. Csak egy kicsit máshogyan. Amikor gyerek voltam, nagyon szerettem az Adventi Naptárakat (talán mert nagyon szerettem a csokit is)...ezért arra gondoltam, készítek egy Karácsonyi/Adventi Naptár freebiet nektek. De ez elég nagy meló, így két fantasztikus magyar tervezővel, beedeesign-nal és Giny Scrap Design-nal karöltve készítettem el.
Minden nap találtok majd egy kis csomagot valamelyikünk blogjában, az utolsó nap december 24 lesz. Ha begyűjtesz minden részt egy fantasztikus és hatalmas készletet szerezhetsz meg.
Én lennék az első nap. Csak klikkelj a képre a letöltéshez. Reméljük tetszeni fognak a kis csomagocskáink és látunk majd velük néhány oldalt.
And here is a little Christmas feeling...:) / És egy kis karácsonyi hangulat...:)