2012. május 25., péntek

New Time Traveller by Bóbita Designs

Here is my totally new and totally favourite bundle. I'm very excited because I love this kit now so much...:) The theme is time travelling, but not in the future...it's a kit with a little vintage style
So...the kit...contains so much things...first here is the element pack with 60 elements. All elements are in png format and 300dpi. 

Itt a teljesen új és teljesen nagy kedvenc új bundlem. nagyon izgatott vagyok mert nagyon nagyon tetszik a készlet. A téma az időutazás, de nem a jövőbe...egy kissé vintage stílusúra sikerült.
Szóval...a készlet...rengeteg dolgot tartalmaz...először is az elemek, 60db. Mindegyik png formátumban és 300dpi felbontásban található.


Next one is the paper pack. You can find 20 papers in the kit. 10 solids and 10 patterned papers with beautiful motives and patterns.  All papers are in jpg and 300dpi, 12*12.

Következő a papírok. 20 papír található a készletben, 10 sima és 10 mintás gyönyörű motívumokkal és mintázatokkal. Minden papír jpg formátumban van, 300dpi felbontásban 12*12-es méretben.Next set is the overlay set. It contains 5 beautiful overlays (with and without sadows). I loved to create these overlays, because I love these motives what I used (butterfly, dragonfly, birdcage...). All overlays are in png format, 300dpi.

A következő szett az overlay szett. 5 gyönyörű overlayt tartalmaz (árnyékkal és anélkül is). Nagyon szerettem csinálni ezeket, mert imádom a motívumokat, amiket használtam hozzá (pillangó, szitakötő, kalitka...). Minden overlay png formátumban van és 300dpi felbontással.


And the last piece of the kit is the journaling cards. I don't use usually comments on my LO's, but others maybe yes, and I hope they like these 6 pieces card set. These are in png format, 300dpi.

A készlet utolsó darabja a kártya szett. Én nem igazán szoktam kommentet/szöveget írni az oldalaimra, de akik igen, remélem azoknak tetszik ez a 6 darabos kártyaszett. Mindegyik png formátumban van, 300dpi felbontásban.


You can buy my kit at ZigZagScrap either separately or in one.  And it's on sale friday through sunday.

This time I have again a facebook freebie for you.  Just like my page here grab my freebie and enjoy it!

A készlet megvásárolható a ZigZagScrapnél külön-külön és egyben is. Most péntektől vasárnapig kedvezménnyel lehet megvásárolni őket.

Most is készítettem egy facebook freebiet Nektek. Csak kedvelni kell az oldalamat, letölteni a készletet és élvezni oldalkészítés közben!


My fantastic CT girls created so many gorgeous layouts with this kit.

A fantasztikus csapatom ezeket az elképesztő oldalakat készítette a készlettel.


If you like my new kit just leave me a nice comment here, and next friday I'll be back with a lucky winner.

and I have a  big failure...I belong to the Friends Collaboration kit winner...who is: Kisnyul!
Congratulation, and please send me an e-mail to bobita.scrabook@gmail.com.

Ha tetszik a készletem csak hagyj itt egy kommentet és jövőhéten pénteken visszatérek egy nyertessel.

és van egy nagy elmaradásom is...még tartozom a Frineds Collab nyertesével, aki: Kisnyul!
Gratulálok, kérlek írj nekem egy e-mailt a bobita.scrapbook@gmail.com-ra.

Have a wonderful day and happy Scrappin'!

Legyen szép naptok és jó scrappelést!
Candy Bundle by Bóbita Designs

Here is my new (last week) product at ZigZagScrap. The kit's name is Candy, and it contains: 1 template pack with 4 layered template in psd. and png formats, 300dpi, 12*12.
One set with stitches, it contains 10 stitches in different colors, png format, 300dpi. A brad set with 20 different brads in png format, 300dpi and finally a splat set with 5 funny and colorful splats in png format, 300dpi. 
You can buy them at ZigZagScrap either separatelly or in one.

Itt az új (múlt heti) készletem a ZigZagScrapnél. A készlet neve Candy, és tartalmaz egy template csomagot 4 templattel psd és png formátumban is, 300dpi felbontással, 12*12.
Egy varrás szett 10 színes varrással png formátumban, 300dpi felbontásban. Egy milton/gomb készlet, ami 20 darabból áll, png formátumban, 300dpi felbontásban és végül egy paca/overlay szett 5 színes és vicces pacával png formátumban, 300dpi felbontásban. Megvásárolhatók egyben és külön külön is a ZigZagScrapnél.
2012. május 5., szombat

iNSD is here...it's freebie timeToday is the iNSD and some of my CT girls and I would like to give a gift for you...we are created a little Blog train freebie...the theme is - of course - the Scrapbook...:) We hope you like this little train...so...I'm the 2nd stop. Previous stop is Minyu and the next stop is Golya. Just click at the picture and grab my part.

Ma van a Nemzetközi Scrapbook Nap (iNSD) ezért néhányan a csapatomból összefogtunk és készítettünk egy kis picurka Blog traint nektek...a téma természetesen a Scrapbook :) Reméljük tetszeni fog nektek...szóval én lennék a második megálló, hozzám Minyutól érkeztél és a következő megálló Golya lesz. Csak kattints a képre és máris töltheted a részemet.Don't forget the other blogtrain part from me at 'the Ziggy Fun Train' (it's available only 7th May)  and the fantastic iNSD sale and challenges at Zig Zag Scrap until the end of this weekend..

Ne felejtsétek a másik blogtrain részemet se a Ziggy Fun Trainben( csak május 7-ig elérhető) és a fantasztikus iNSD akciókat és kihívásokat a Zig Zag Scrapnél még a hét végéig.Happy iNSD for everybody!
Mindenkinek boldog iNSD-t!

2012. május 4., péntek

Happy iNSD...and arrive the Ziggy Fun Train


Cho-choooooo...the Ziggy Fun Train arrived...please take care near the platform!!! :)
Here is the fantastic ZZS iNSD blog train...
The ZZS Designers and CT members worked hard with this train for you. I hope you'll like this huge and fantastic train and creating many gorgeous layouts with it.   


Csihuhúúúúúúúúúúúúú...a Ziggy Fun Train érkezik...kérjük a peronon vigyázzanak!!! :)
Íme itt a fantasztikus ZZS iNSD blogvonata...
A ZZS tervezői és CT tagjai rengeteget dolgoztak ezzel a vonattal. Remélem tetszeni fog ez a hatalmas és fantasztikus vonat és készítetek néhány szuper oldalt vele.


I'm the 18th stop. You arrived here from Katja (DoggiNo) and the next stop is  Monique & Monique (Mo & Mo Studio). (If you get lost you can find all stops at the forum)Grab all parts for free (before May 7) and enjoy the kits. This is my part. Just click at the picture and download it!

Én vagy a 18. megálló. Ide Katjától (DoggiNo) érkeztél, a következő megálló pedig Monique & Monique (Mo & Mo Studio). ( Ha eltévednél, minden állomást megtalálsz a fórumban) Szerezzd meg az összes részt (május 7 előtt) és jó szórakozást a készlethez!.
Itt az én részem. Csak klikk a képre és töltsd le.Here are some gorgeous LO from ZZS CT membersÍme néhány nagyszerű oldal a ZZS CT-tőlYou can find only this weekend a huge sale too at Zig Zag Scrap...every products are 50% off (the new ZZL products are 40% off)...
you can find some fantastic challenges at the forum and have a chance to win special prizes...meet with ZZS CT members, Promo team and Designers at the forum!

Ezen kívül hatalmas akciókkal találkozhatsz ezen a hétvégén a Zig Zag Scrapnél...minden készlet 50% kedvezménnyel kapható ( az új Zig Zag Lines 40%-os kedvezménnyel)...
Találsz néhány fantasztikus kihívást a fórumon és esélyed van megnyerni a szuper díjakat...találkozz a ZZS CT tagjaival, Promo csapatával és tervezőivel a fórumon!


Happy iNSD for everybody!
Boldog iNSD-t mindenkinek!

2012. május 2., szerda

NEW Zig Zag Lines Collections and news about iNSD


Arrived the new Zig Zag Lines Collections from ZZS designers today. You can mix and match 69 different packs and now you can buy all new ZZL products 40% off for May 2 through  6. And you can grab some bundles with money saving.

Megérkezett a ZZS tervezők új Zig Zag Lines kollekciója. Keverheted kedved szerint a 69 különböző pakkot és az összes 40% kedvezménnyel kapható május 2-6-ig.I also created so many packs for this ZZL...

Én is készítettem jó sok csomagot a ZZL Kollekcióhozand I created a bundle with this, so you can buy my ZZL collections at Zig Zag Scrap either separately or in one. 

És egy bundleba is összeraktam őket, így minden megvásárolható a Zig Zag Scrapnél egyben vagy külön-külön is.Here is some beautiful layouts from my and shop CT girls.

Itt van néhány gyönyörű oldal az enyém és a bolt CT lányaitól.And here are some info about upcoming iNSD...
It is worth looking into Zig Zag Scrap at this weekend, because there are some fantastic challenges, prizes, sale and freebie.

És íme néhány infó a közelgő iNSD-ről...
Érdemes lesz benézni ezen a hétvégén a Zig Zag Scraphez, mert sok fantasztikus kihívással, nyereménnyel, akcióval és freebievel készültünk.

First we are having a HUGE sale from May 4 through 6. 

Először is lesz egy hatalmas leértékelés május 4-6-ig.

Great challenges and fantastic prizes like this...

Szuper kihívások és díjak, mint ez itt...And a huge and fantastic 'the Ziggy Fun Train' with 26 stops
There is my little sneak peak.

És egy hatalamas és fantasztikus Ziggy Fun Train 26 megállóval
Egy kis ízelítő az én vagonomból.So come on...play with us and...

Szóval gyerünk...játssz velünk...

Happy Scrappin'!

Elmaradások


In the last month I was very busy, so unfortunately I have a lot of failure. First I would like to advertise a winner who win the Friends Collaboration kit. Petra's Luck hands pulled out this time Kisnyul, congratulations. Please write me an e-mail to the bobita.scrapbook @ gmail.com.

Az elmúlt hónapban nagyon elfoglalt voltam, így sajnos sok elmaradásom van. Először is szeretnék nyertest hirdetni, aki a Friends Collaboration készletet nyeri meg. Petra szerencsekeze ezúttal Kisnyulat húzta ki, gratulálok! Kérlek küldj nekem egy mailt a bobita.scrapbook@gmail.com-ra.

The other big failure towards Krysty. She created some beautiful sets, but the biggest info that the SAA closed, so Krysty had to find a new store....and....she is already designer at Deviantscrap :)
It is worth looking into because Deviant birthday sale is until 6 May with super discounts!

A másik nagy elmaradásom Krysty felé van. Rengeteg gyönyörű készletet csinált...de a legnagyobb info, hogy a SAA bezárt, így Krystynek új boltot kellett keresnie...és...máris tervező lett a Deviantscrapnél :)
Érdemes benézni, mert a Deviant születésnapja alkalmából szuper leárazás van május 6-ig.

And beedeesign is in spotlight in this months at Scrapinsider and she has 40% off for every products. You can find a coupon code in her spotlight page at Scrapinsider.

És beedeesign van ebben a hónapban a Scrapinsider spotlightjában, mindent 40%-kal olcsóbban lehet nála megvásárolni. A Scrapinsider kezdőoldalán a spotlight szövegében mindenki megtalálja a kuponkódot a kedvezmény érvényesítéséhez.