2015. szeptember 12., szombat

Come back...Újra itt

As I see I wrote here 2 years ago. But I'm here again. I'm starting to designing...again and I have a store for this. But I have a new blog too, because I want a blog for my design work and one for my personal products/hobby.
In the future you can find there my kits, and here you can find my creative things.
Happy Scrappin'!...and go to the new blog...if you're interesting.

Ha jól látom két éve nem írtam vagy tettem be ide semmit. De most ismét jelentkezem. Újrakezdtem a tervezést, ami úgyebár új boltot is jelent. Ám mostantól nem szeretném ezt a blogot a bolti dolgokkal is tömni, ezért létrehoztam egy blogot arra a célra.
Ezentúl ott követhető a tervezői tevékenységem. Ide pedig az egyéb, főként saját szórakoztatásomra készülő kreatív dolgaim kerülnek majd be.
Szép napot és irány az új blog...ha érdekel.

Bobita

2013. november 11., hétfő

Waiting for... CEWE blogtrain

Here is an another and the newest blogtrain surprise for you. The theme is Waiting for... what? What you need :)
Here is my part. I haven't so much time so I created many wordlabel and some elements, papers.
I'm the 6th stop. Previous is Minyu and next stop is krisssz. Grab all parts and Happy Scrappin'! If you lost here is a full list at Golya's blog... 
(Just click on image to download)

Itt egy másik és a legújabb blogtrain. Direkt nem akartuk az IDSD őrületben megjelentetni na meg időnk is kevéske volt. A témája Waiting for...mire? Hát ez a jó benne, amire csak akarsz, arra vársz :)
Itt az én részem. Nem volt sok időm, így készítettem sok sok szócimkét és néhány elemet meg papírt. Én vagyok a 6.állomás. Előttem Minyunál voltál innen pedig krissszhez tudsz tovább menni.  Szerezd meg az összes részt és Jó Alkotást! Ha elvesznél Gólya blogján megtalálod a teljes listát...
(csak klikk a képre a letöltéshez)


2013. november 1., péntek

iDSD Blog/FB HOP freebie!!!

Hi Scrappers...

It's iDSD and the Mscraps team created a huge and fantastic freebie hop for you.
I'm the 5th and you arrived from Asali (Jimbo Jambo Designs) and the next stop is Dúnia Designs. Grab all parts now. Here is mine. Just click on image and grab the freebie.

Itt az iDSD és az MScraps csapata készített egy hatalmas és tök szuper freebie (mi a hop magyarul...végülis nem blogtrain a neve...:P ).
Én vagyok az 5., ide Asalitól (Jimbo Jambo Designs)érkeztél, a következő állomáspedig Dúnia Designs. Szerezd meg az összes részt most. Itt az én részem. Csak klikk a képre és töltsd le a freebiet.When you're lost here is the entire list.
Ha elvesztél itt találod a teljes listát.

Have a nice dayand Happy Scrappin'!
Szép napot és Jó Alkotást!

2013. október 31., csütörtök

iDSD 2013

It's iDSD...and we have so many prizes, challenges and sale at Mscraps. Visit our forum and shop...

Itt az iDSD...és az Mscrapsnél sok díjjal, kihívással és akcióvalkészültünk. Látogass el a fórumunkra és a boltba...


Come back tomorrow...we have a little surprise...:)
Nézz vissza holnap...készültünk egy kis meglepetéssel...:)

 Have a nice day and Happy Scrappin'!
Szép napot és Jó akotást!

2013. október 25., péntek

Creepy

Halloween is coming and I bring this kit now.
I really like it...I think many times should I use vivid colors.
So...the collection contains elements, papers, overlays and cards...as usual :)
And 20% off through this weekend at Mscraps either separately or all in one.

A helloween közeleg (tudom, hogy nálunk nincs) ezért hoztam egy ilyen készletet.
Nagyon tetszik...azt hiszem többször kéne élénk színeket használnom.
Szóval...a teljes készletben vannak elemek, papírok,overlayek és kártyák is...mint általában :)
Most 20% kedvezménnyel kaphatók az Mscrapsnél hét végéig külön-külön vagy egyben.


CT girls are amazing...as usual...:)

A CT lányok most is nagyot alkottak...mint mindig :)


And here is a little gift for you. A QP freebie with Creepy...I hope you like it. Just click on image.
And you can find 2 more QP...one at my FB page and one in my NL...just sign up and like my page :)

Hoztam nektek egy kis ajándékot is. Egy QP a készlettel...remélem tetszik, csak klikk a képre.
És további kettőt találtok még...egyet a FB oldalamon,egyet pedig a hírlevelemben...csak iratkozz fel és nyomj egy like-ot:)


Have a nice day and Happy Scrappin'!

Szép napot és jó alkotást!For Life NO.2 and MemoryMix

I released 4th October two new kit/set...
1st is ...for Life serie- Autumn edition.
This collection contains a paper set (18 papers - 6 solid, 12 patterned), a 6 pieces 3X4 journal card set, a brad set 20 brad within, a splats/overlay set with 5 splats and 5 overlays and a 10 pieces frme/cluster set. You can buy either separately or all in one only at Mscraps.

Október 4-én megjelentkét új készletem.
Az első a ...for Life sorozat Autumn készlete. 
A teljes kollekció tartalmaz egy 18db-os papír készletet (6 sima, 12 mintás), egy 6 db-os 3X4 inches kártya szettet, egy 20db-os gomb készletet,egy overlay szettet 5 overlay-jel és 5 pacával és egy 10 darabos keret/cluster szettet.
Megvásárolhatók külön-külön és egyben is kizárólag az Mscrapsnél.


And the amazing CT pages :)
A csodás CT oldalak semmaradhatnak le :)


2nd is a Memory Mix collection for October. This is a "collaboration" at Mscraps. The designers create whatever they want with a common color palette. I created these for October. You can mix and match the MM sets from different designers. Available the sets here.

A második a Memory Mix kollekció Októberre. Ez egy "collab" az Mscrapsnél. A tervezők azt csinálnak, amit csak akarnak, de közös palettával.. Én ezeket készítettem Októberre. Kedvetekre keverhetitek a MM készletkéket különböző tervezőktől. Akészletek itt kaphatók.


I hope you like them. Have a nice day and Happy Scrappin'!

Remélem tetszenek. Szép napot és Kellemes Alkotást!2013. október 1., kedd

Returning

I was in a long break...I hope you are not forgot me...
Now I'm back and I'll bring some new kit/set on this friday...
I missed you all...

Hosszabb szüneten voltam...remélem nem felejtettetek el....
Most visszatérek és pénteken hozok is nektek néhány újdonságot...
Hiányoztatok...2013. március 1., péntek

Spring, Love & Others Blogtrain

Today morning I have only a little time to write you about this fantastic blogtrain. Tomorrow I'll write more about it but I have to work now :P
So we have 14 stops and the theme is: Spring, Love...and everithing else...:)
I'm the first stop, and here is my part:

Ma reggel csak egy kis időm van írni erről a szuper blogtrainről. Holnap kifejtem jobban, de sietnem kell dolgozni :P
14 állomás van és a téma: tavasz, szerelem...és minden más...:)
Én lennék az első állomás, mutatom a részem:and the stops:
az állomások:

1. Bóbita - you are here now|itt vagy most
2. ziti - next stop|következő állomás
14. nessita - previous stop|előző állomás

Have a nice day and Happy Scrappin'!
Szép napot és jó alkotást!

Ilus

2013. február 1., péntek

Project 52 February

Good Morning (here in Hungary is morning now) for Everyone!
Jó reggelt (itt Magyarországon most reggel van) Mindenkinek!

Here are my newest products: P52 February...I created something new for this month...the new collection contains a pocket set with 7 pockets and 7 simple and clean journalcard, a word art set with 25 wordarts, an alpha set in 5 different colors (uppercase, lowercase, numbers and some punctuations) an a 7 pieces stitches set, but every stitches are in 3 different colors in the set (purple, green and white) and a template for week6. These are separately and all in one and these are on sale through this weekend at Mscraps. I show you the previews:

Itt vannak a legújabb készletkéim: P52 Február...Csináltam néhány újdonságot erre a hónapra...az új kollekcióban van egy zseb (vagy mi) szett ami 7 darabos és van benne hét egyszerű kártya is, egy word art pakk amiben 25 word art található, egy alpha de 5 különböző színben (nagybetű, kisbetű, számok és néhány egyéb karakter), egy 7 darabos varrás szett de minden varrás 3 színben található meg benne (lila, zöld és fehér) és egy template a 6. hétre. Külön-külön és egyben is megtalálhatóak és a hétvégén leárazva kapható az Mascrapsnél. Mutatom az előnézeti képeket:


And don't forget the Birthday sale and challenges at Mscraps. My new Think Pink kit are available only 3€ till 3rd February...and every other products have 30% off.

És ne felejtsétek az Mscraps Szülinapi akcióját és játékait. Az új Think Pink készletem csak február 3-ig 3€-ért kapható...és minden másra van 30% kedvezmény.

Do you grab my new Facebook freebie? Don't?  Come on. Just one like and you can grab it. I need only 16 plus likes and I'll have 1000 likes. If the counter will achieve 1000 I'll create a huge game...if you want it :)

Megyszerezted már az új Facebook freebiemet? Még nem? Akkor gyerünk. Csak egy like és letöltheted. Már csak 16 like kell az 1000-hez. Ha a számláló eléri az ezret csinálok egy nagy játékot...ha szeretnétek :)


Have a nice day and Happy Scrappin'!
Szép napot és jó alkotást!

Ilus

2013. január 28., hétfő

Mscraps 3rd Birthday and a new kit


Mscraps is already 3years...wow...I think it is very good because so many scrapstores closed recently...
So...come on and play with Mscraps Designers and CT girls for some fantastic prizes. Some designers created fantastic party bags for you only 3€...yes, only 3€ but I think all grab bag contains so much more :)

Az Mscraps már 3 éves...wow...ez nagy dolog, tekintve hogy manapság hány nagy bolt végleg bezárt...
Szóval...gyertek és játsszatok az Mscraps tervezőivel és CT csapatával szuper nyereményekért. Néhány tervező készített szuperjó Grab Bag-et is ami most 3€...igen, csak 3€, de sokkal többet tartalmaz...:)


I'm also created a new kit for this occassion...I really really love it now...I have been long time planned to create this...
It's a little bit girly but my CT girls shown that you can use it for boyish LO's too...:)
So here is my Think Pink digital kit. This kit contains a 8 pieces journal card set, a 14 pieces paper set and a 57 elements set...
And it's only 3€ from 28th january to 3rd february only at Mscraps...

Én is csináltam egy új készletet erre az alkalomra...és nagyon nagyon imádom most...már régóta terveztem, hogy csinálok egy ilyen készletet....
Egy "kicsit" lányos, de a CT lányai megmutatták, hogy fiús oldalakhoz is szuperül használható...:)
Szóval itt a Think Pink. A készlet 8 kártyát, 14 papírt és 57 elemet tartalmaz...
És január 28-tól február 3-ig csak 3€ kizárólag az Mscrapsnél...


And my Dream Team's LOs

Az álomcsapatom oldalai


And I changed my Facebook Fan freebie, you can find a little add-on freebie from my new kit. Just like my page and grab it...:) And a quick game...leave here or at Facebook a comment and tuesday evening I'll choose a lucky winner who win my new kit.

Lecserélte a Facebook oldalamon a freebiet, ami most egy kis add-on az új készletemből. Csak egy like és máris letöltheted...:) És egy gyors játék....hagyj itt vagy a Facebookon egy kommentet és kedden este sorsolok egy szerencsés nyertest, aki megnyeri az új készletemet.

Good luck for everyone and Happy Scrappin'!

Sok szerencsét mindenkinek és jó alkotást!

2013. január 6., vasárnap

New Year and a New Project!


This is 2013...it's incredible how to fly the years...
The end of the year was a little bit of chaos in my life but here is a new year, new beginning...:)

And yes, I have a new beginning. Me and beedee began a huge project.
This is Project 52. I think I have not enough time alone for this whole year project and beedee think the same...so we make an all year collab-collection.

Every months we will release an elements pack, a papers pack, a journal card pack and 5 other little package which will available separately and all in one (per designer)...we will creating every months in a different color palette but the style will be similar. And of course we will creating weekly templates alternately beedee and me.

Here is the January pack. It contains an element pack with 35 elements, a papers pack with 20 papers, a 8 pieces Journal card set and a 25 pieces word art/label set from me, and a frame set with 6 pieces, a label/tag pack with 16 label, a date pack with numbers 1-31, days and months in two colors and week 1 template from beedee. The products are available in our two stores at Mscraps and Scrap Art Studio too.

I hope so many will joining to this year's weekly project.

2013 van...hihetetlen, hogy repülnek az évek...
Az év végén kisebbfajta káosz volt az életem, de itt az új év, új kezdet...:)

És igen, elkezdtem valami újat. beedeevel hatalmas projektbe fogtunk.
Ez a projekt 52. Szerintem egyedül nem lenne időm erre az egész éves projektre és beedee is hasonlóan gondolja...így csinálunk egy egész éves kollab-kollekciót.

Minden hónapban megjelenik egy elem készlet, egy papír készlet, kártyák és 5 egyéb kis csomagocska, és elérhetőek lesznek külön külön és egyben is (tervezőnként)...minden hónapban más-más színpaletta alapján készülnek majd, de a stílus hasonló lesz. És természetesen hetente hozunk templateket is felváltva beedee és én.

Itt a januári csomag. Tartalmaz egy elem készletet 35 elemmel, egy papír készletet 20 papírral, egy 8 db-os kártya szettet és egy 25 db-os word art/cimke szett tőlem és egy keret készlet 6 kerettel, egy cimke készlet 16 cimkével, egy dátum csomag számokkal 1-31-ig, hónapokkal és a hét napjaival két színben és az első heti templattel beedeetől. A készletek elérhetőek mindkét boltunkban az Mscrapsnél és a Scrap Art Studionál is.

Remélem sokan csatlakoznak ehhez az egész éves projekthez.

Bobita stores

beedee stores
Both CT girls super LO's...
A 2 CT lányainak szuper alkotásai...


And I'd like to show you a wonderful LO from one of my customer.
Thank you that you share this with me :)

És szeretnék megmutatni egy  gyönyörű oldalt, amit az egyik vásárlóm küldött. Köszönöm, hogy megosztottad velem :)Have a nice day/evening for everyone and Happy Scrappin'!

Szép napot/estét mindenkinek és jó alkotást!

2012. december 24., hétfő

Merry Christmas!


Christmas Freebie - 24th part

Today is CHRISTMAS...:) The christmas tree is ready...we are waiting to our daughter will wake up soon and we will starting to eat the christmas dinner :) Our freebies comes to the end, this is the last part and you can find it at Giny's blog. We hope you like our christmas gift. We wish you and your family a Very Merry Christmas!

Karácsony van ...:) A karácsonyfa áll...már csak várjuk, hogy a lánykánk felébredjen és elkezdhessük a karácsonyi vacsit :) A freebienk a végéhez ért, ez az utolsó rész és Giny blogjában található. Reméljük tetszett a karácsonyi ajándékunk. Kívánunk nektek és a családotoknak Nagyon Boldog Karácsonyt!


And a song...
És egy dal...Christmas Freebie - 23rd part

Only one day left...but here is a new freebie part from beedee...

Már csak egy nap....de itt egy újabb rész beedeetől...And a song...
És a dal...


2012. december 22., szombat

Christmas Freebie - 22nd part

Today is 22nd december...only 2 days...I'm so excited...:)
Today's part is not so christmassy but these two things are my favourites...craftpaper and stitches...I really love to use them on my scrapbook pages..:) I hope you love too...Just click on image...

Ma December 22-e van....már csak 2 nap...úgy izgulok...:)
A mai rész nem kimondottan karácsonyi, de ez a két dolog a kedvencem...kartonpapír és varrás...nagyon szeretem  őket használni a scrapoldalakon...:) Remélem ti is szeretitek...csak klikk a képre...


And this is my most favourite christmas song...I think this is soooo beautiful...
És itt a legkedvencebb karácsonyi dalom...gyönyörűűűűűűűű...Christmas Freebie - 21st part

Wow...we are living...wasn't the end of the world...so we are continue with Giny's part...

Wow...élünk...nem lett világvége...úgyogy folytatjuk Giny részével...And again a beautiful song...

És megint egy gyönyörű dal...


Christmas Freebie - 20th part

This day is beedee's day...and her part is at her blog...

Ez a nap beedee napja és a része a blogjában található...
Today's song...
A mai dal...


Christmas Freebie - 19th part

I'm late...so sorry...here is the 19th part...just click on image!

Késtem...nagyon sajnálom...itt a 19. rész...csak klipp a képre!and a song...
és egy dal...


2012. december 21., péntek

Christmas Freebie - 18th part

You can find this part at Giny...

Ezt a részt Ginynél találjátok...And a song...I don't see this show but I really like this song in this version...:)

És a dal...nem nézem a műsort de nagyon tetszik ez a dal ebben a feldolgozásban...:)


Christmas Freebie - 17th part

The 17th part at beedee's blog...download it!

A 17. rész beedee blogjában található...töltsétek!


And a song

És a dal
2012. december 16., vasárnap

Christmas Freebie - 16th part

Today is my day...here is a new part for you. Click on image to download.

A mai az én napom...itt az újabb rész számotokra. Csak klikk a képre a letöltéshez.And a favourite christmas song...

És egy kedvenc karácsonyi dal...


2012. december 15., szombat

Christmas Freebie - 15th part

A new day and a new part...I hope my (and yours) day will be good...I have to work 3 full day...:P
So, today's part is at Giny's blog. 

Új nap és új rész...remélem jó napom lesz (és nektek is)...3 egész napot kell most egyben dolgoznom (3X 13 óra...huh)...:P
Szóval a mai részt Giny blogjában találjátok. And a beautiful song...

És egy gyönyörű dal...

2012. december 14., péntek

Christmas Freebie - 14th part

Today's freebie will be at beedee's blog ...

A mai freebie beedee blogján található...And here is a song.

És itt egy dal.


Christmas Freebie - 13th part

I'm so sorry that I'm late with my parts...but here is the 13th...enjoy it! Just click on image.

Elnézést, hogy kések a részeimmel, de itt a 13. Csak katt a képre.and a song...
és a dal...


2012. december 12., szerda

Christmas Freebie - 12th part

We are in halftime...and today's part is at Giny's blog...wow...we have only 12 days 'til the Christmas (in Hungary we are celebrate the Chrytmas at 24th evening...here not Santa coming , we are waiting for little Jesus) ...It's so excited...:)

Már félidőnél vagyunk..és a mai napot Giny blogjában találjátok...wow...már csak 12 nap karácsonyig...olyan izgi ...:)


And the today's song...it's eternal classic :)

És a mai szám...örök  klasszikus :)